Siirry suoraan sisältöön

Pihla

Keto-Huovinen

kansanedustaja, aluesyyttäjä, varatuomari

”Oikeudenmukainen yhteiskunta pitää huolta
vauvasta vaariin, on turvallinen, nojautuu osaamiseen, koulutukseen ja yrittämiseen, eläimiä ja ympäristöä unohtamatta.”

Minulle tärkeät teemat

Osaaminen ja koulutus

Tarkoittaa minulle tulevaisuutta ja sitä, että jokaisella on tasa-arvoiset mahdollisuudet tavoitella unelmiaan lähtökohdistaan riippumatta.

Tasa-arvo

Tarkoittaa minulle yhtäläisia oikeuksia ja mahdollisuuksia esimerkiksi koulutukseen, työ- tai perhe-elämään tai harrastuksiin.

Turvallisuus

Tarkoittaa itselleni perhettä ja mahdollisuuksia vaikuttaa omaan elämääni. Se tarkoittaa minulle sekä ulkoista- että sisäistä turvallisuutta.

Välittäminen

Tarkoittaa minulle sitä, että oikeudenmukaisessa yhteiskunnassa pidämme huolta vauvasta vaariin, eläimiä ja luontoa unohtamatta.

Työnteko ja yrittäminen

Tarkoittaa minulle unelmien toteuttamista ja mahdollisuuksien luomista, jotta meillä on myös jatkossa hyvinvointiyhteiskunta, joka huolehtii myös heikoimmista.

Facebook Posts

3 weeks ago

Pihla Keto-Huovinen
Tällä viikolla on vietetty kansainvälistä huumeiden vastaista päivää.Alle 25-vuotiaiden huumekuolemia tapahtuu maassamme väkilukuun suhteutettuna Euroopassa kaikista eniten. On erittäin hälyttävää, että nuorimpien huumeiden käyttäjien kuolemat ovat jyrkässä kasvussa. Ylipäätään huumeiden käyttö ja huumehaitat ovat lisääntyneet Suomessa.Huumehaittojen ja huumekuolemien ehkäisyyn on selkeä resepti: riittävä, oikea-aikainen ja laadukas hoito, joka huomioi potilaan yksilöllisen tilanteen, erilaiset elämänhallinnan ongelmat sekä riittävän tuen hoidosta pääsyn jälkeen. Tukea pitää tarjota sekä riippuvuuteen sairastuneelle ja heidän läheisilleen sekä huumeisiin käyttöön liittyvää stigmaa vähentää.Huumekuolemien vähentäminen on Orpon hallituksen tärkeä tavoite. Hallitusohjelman mukaisesti mielenterveys- ja päihdepalveluiden saatavuutta ja vaikuttavuutta parannetaan. Erityistä huomiota kiinnitetään lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdetyöhön. Nuorten tulee saada asianmukaista hoitoa ja tukea oikea-aikaisesti, jotta ongelmakäyttö saataisiin katkaistua ajoissa. On myös tärkeää, että mielenterveys- ja päihdepalvelut kulkevat käsi kädessä. Yhdenvertaisuutta voitaisiin yhä parantaa päihdehoitotakuulla. Sosiaali- ja terveyspalveluihin on määriteltävä päihdehuollon moniammatilliset hoitopolut, joiden avulla tarvittavien palveluiden piiriin on mahdollista päästä hoidontarpeen arvioinnin jälkeen viipymättä ja ilman kohtuuttomia vaatimuksia päihteettömyydestä. Vain kunnianhimoisella päihdepolitiikalla voimme vähentää huumehaittoja ja ennaltaehkäistä huumekuolemia Suomessa. Tavoitteen tulee olla nolla huumekuolemaa. See MoreSee Less
View on Facebook

1 month ago

Pihla Keto-Huovinen
Orpon hallitus selkeyttää avioliittoon pakottamisen rangaistavuutta. Pakkoavioliitto tarkoittaa, ettei se ole molempien osapuolten osalta vapaaehtoinen, vaan liiton solmimiseksi on käytetty esimerkiksi väkivaltaa, uhkauksia, muuta pakottamista tai painostamista. Jatkossa avioliittoon tai siihen rinnastettavaan liittoon pakottaminen tulisi rangaistavaksi ihmiskauppana.Tämä on tärkeä teko ihmiskaupan uhrien suojelemiseksi ja sukupuolten tasa-arvon parantamiseksi. Ulkomailla solmittuja pakkoavioliittoja tulee ilmi esimerkiksi turvapaikkaprosesseissa, mutta ilmiö koskettaa Suomessa myös maahanmuuttajataustaisia tyttöjä ja toisaalta suomalaisen miehen kanssa avioliiton solmivia ulkomaalaisia naisia.Orpon hallituksen tasa-arvopolitiikan prioriteetti on naisiin kohdistuvan väkivallan lopettaminen. Pakkoavioliitot voidaan nähdä yhtenä kunniaväkivallan muotona. Orpon hallitusohjelman mukaisesti kunniaväkivaltaan liittyviä rangaistuksia kiristetään sekä myös tyttöjen ja naisten sukuelinten silpominen kriminalisoidaan entistä selkeämmin. See MoreSee Less
View on Facebook

1 month ago

Pihla Keto-Huovinen
Muistakaa äänestää, koska EU:ssa päätetään asioista, jotka vaikuttavat meihin kaikkiin. 👍. EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi, siksi jokainen ääni on tärkeä! See MoreSee Less
View on Facebook

1 month ago

Pihla Keto-Huovinen
Orpon hallituksen hallitusohjelman tärkeä kriminaalipoliittinen kirjaus ensikertalaisuudesta etenee eduskuntaan!Tällä hetkellä lainsäädäntömme katsoo ensikertalaiseksi rikoksen tekijän, joka ei ole istunut vankilassa rikosta edeltäneiden viiden vuoden aikana. Tämä ei ole vastannut yleistä oikeustajua ensikertalaisuudesta, eikä näin ole missään muussa maassa kuin Suomessa. Olen itsekin pitänyt tätä epäkohtana, koska ensikertalainen voi olla vain kerran elämässään – ei uudelleen ja uudelleen.On oikeudenmukaista, että ehdonalaiseen vapautumista koskevia säännöksiä muutetaan siten, että henkilö voi olla ensikertalainen vain kerran elämässään. Tällä parannetaan rangaistusjärjestelmämme uskottavuutta ja rikosvastuun toteutumista. Orpon hallituksen kriminaalipolitiikan keskiössä on rikosten ehkäiseminen, rikoksentekijöiden saattaminen vastuuseen teoistaan sekä uhrien auttaminen ja tukeminen. See MoreSee Less
View on Facebook

2 months ago

Pihla Keto-Huovinen
Vanhempien ja heidän parisuhteensa hyvinvointi on lasten ja nuorten turva. Tästä aiheesta keskustelimme tänään eduskunnassa yhdessä valtakunnallisen parisuhdeverkoston järjestöjen kanssa. Kiitos, että tulitte kertomaan tärkeää viestiä!Panostamalla matalan kynnyksen toimintoihin sekä psykososiaalisiin että sosioekonomisiin perheoloihin voidaan auttaa suojaamaan lapsen ja nuoren hyvinvointia myös myöhemmissä elämän vaiheissa. Tämä on tärkeää juuri nyt, kun osa lapsistamme ja nuoristamme voivat pahoin. Järjestöt tarjoavat perheille tärkeää tukea esimerkiksi neurokirjon ja erilaisten mielenterveyshaasteiden kohtaamiseen perheissä. See MoreSee Less
View on Facebook

2 months ago

Pihla Keto-Huovinen
Menkkahäpeä historiaan! Tätä tärkeää viestiä Planin nuoret toivat perjantaina kansanedustajille eduskuntatalon portailla.Tänään 28.5. vietetään kansainvälistä kuukautispäivää. Vaikka joka kuukausi 1,8 miljardilla ihmisellä on kuukautiset, liittyy kuukautisiin silti yhä häpeää ja syrjintää. On myös hälyttävää, että 500 miljoonaa tyttöä ja naista maailmassa on ilman kuukautissuojia tai mahdollisuutta huolehtia kuukautishygieniastaan. Tämä on merkittävä terveysriski. Samalla se aiheuttaa poissaoloja koulusta ja töistä.Myös Suomessa koetaan kuukautisköyhyyttä. Hallitusohjelman mukainen kuukautissuojien arvonlisäveron lasku on oikea askel siihen, että jokaisella kuukautissuojia tarvitsevalla on varaa niihin. Rikotaan yhdessä myös kuukautisiin liittyviä haitallisia tabuja! See MoreSee Less
View on Facebook