Hei, olen Pihla Keto-Huovinen.
Uskon oikeudenmukaisuuteen ja ihmisten kunnioittamiseen.
Oikeudenmukaisuus on ollut minulle tärkein arvo pienestä pitäen.

Tarvitsemme toisiamme - ei ole muita kuin yhteisiä asioita
Moni on kysynyt, miksi haluan käyttää vapaa-aikaani yhteisten asioiden hoitoon.
Mummini sanoi usein, että jos ei tee mitään asioiden muuttamiseksi, on turha valittaa. Kaikkea emme voi muuttaa, mutta selkeät epäkohdat tulee korjata.

Kukaan meistä ei ole itsenäinen, vaan tarvitsemme toisiamme.
Oikeastaan ei ole muita kuin yhteisiä asioita.

Haluan vaikuttaa siihen, että hyvä arki toteutuu jokaiselle ja että hieno, kaunis ja oikeudenmukainen suomalainen yhteiskunta on sitä myös jatkossa.

Yhteiskunnan selkäranka on laki

Kandansedustajana nostan esiin niitä epäkohtia, joihin on puututtava, jotta oikeudenmukaisuus toteutuisi yhteiskunnassa.

Moraalisesti terveen yhteiskunnan selkäranka on laki, halusimmepa sitä tai emme.

Oikeudenmukaisuus ja yhdenvertaisuus luovat turvallisuuden.

Työskentelen kihlakunnansyyttäjänä Itä-Uudellamaalla ja olen kunnanvaltuutettu.

Työssäni olen soveltanut ja tulkinnut lakeja ja nähnyt, että niissä on myös ongelmia.

Ymmärrän koko Uudenmaan alueen haasteet

Vietin lapsuuteni ja nuoruuteni Espoossa, josta muutin Helsinkiin opiskelemaan ja töihin.

Tuolloin toimin myös Helsingin kunnanvaltuutettuna.

Nykyään koen, että juuri luottamustoimet Kehä III:n molemmin puolin ovat antaneet minulle

arvokkaan perspektiivin Uudenmaan alueen ja pääkaupunkiseudun haasteisiin.

Kodin perustin mieheni kanssa Mäntsälään, jossa luonto on lähellä.

Keskeinen osa politiikkaa on kuunteleminen

Politiikasta minulla on jo paljon kokemusta. Tiedän, että se on yhteistyötä, yksin ei asioita saa läpi.

Kunnallispolitiikassa olen saanut olla konkreettisesti vaikuttamassa asioihin,

jotka koskettavat kuntalaisten arkea ja vaikuttavat heidän lähiympäristönsä kehitykseen.

Tuon politiikkaan oikeudenmukaista, avointa ja asiallista keskustelua, joka vie asioita eteenpäin.

Keskeinen osa keskustelua on toisten kuunteleminen ja halu ymmärtää toisten ajattelun lähtökohtia.

Asioista voi olla eri mieltä myös rakentavasti.

Olen herkkä ja voimakas

En ole kaikkien alojen asiantuntija, mutta omaksun asioita nopeasti.

Vaadin itseltäni paljon, enkä pelkää laittaa itseäni likoon.

Olen myös valmis haastamaan itseäni, vaikka joutuisinkin pois mukavuusalueeltani.

Ihmisenä olen samalla sekä herkkä että vahva.

Nämä vastakkaiset luonteenpiirteet tekevät minusta voimakkaan oikeudenmukaisuuden puolustajan. 

Lapset avasivat uuden näkökulman
Olen kahden pienen lapsen äiti, jonka kiireinen arki on tasapainoilua lasten harrastusten, kodin ja työn välillä. Perheeseeni kuuluu myös kaksi koiraa, jotka liikuttavat emäntäänsä, satoi tai paistoi.

Omat lapset ovat saaneet minut pohtimaan asioita uudestaan myös lapsen näkökulmasta. Olen kunnallispolitiikassa pyrkinyt vaikuttamaan esimerkiksi kouluteiden turvallisuuteen ja koulujen sisäilmaongelmien ratkaisemiseen.

Yritän äitinä opettaa lapsilleni, että kaikki ihmiset ovat erilaisia, mutta kaikkia tulee kohdella arvostavasti ja oikeudenmukaisesti.

Seuraa minua