Perhevapaiden jakauduttava tasaisesti – perhevapaauudistus saatava läpi.
Hoitovastuu ja vanhemmuuden kustannukset jaettava tasaisemmin.

Tiedän mitä on lapsiperheen arjen ja työuran yhdistäminen. Se on univajetta, jatkuvaa tasapainoilua ajankäytön kanssa ja riittämättömyyden tunnetta, mutta toisaalta se on unelmien toteutumista niin siviili- kuin työelämässä. Tiedän myös sen tunteen, kun jossain takaraivossa alkaa siintää ajatus perheestä ja omista lapsista, mutta ei ole vakituista työtä vaan saat aina määräaikaisen työsopimuksen toisensa perään. Miten tällaisessa tilanteessa uskaltaa tai edes saako asuntolainan kodin ostoa varten

tai miten ilmoittaa työnantajalle, että on jäämässä äitiyslomalle.


Haluan olla vaikuttamassa siihen, että perhevapaauudistus saadaan tehtyä ensi eduskuntakaudella. Perhevapaiden epätasainen jakautuminen vaikuttaa kielteisesti naisten ura- ja palkkakehitykseen aina eläkekertymään asti. Hoitovastuu vanhempien välillä ja vanhemmuuden kustannukset tulee jakaa tasaisemmin naisten ja miesten työnantajien välillä, koska näin edistämme sukupuolten välistä tasa-arvoa ja ennen kaikkea tasavertaista vanhemmuutta sekä parannamme naisten asemaa työmarkkinoilla. Itse olen konkreettisesti nähnyt, että on myös lapsen edun mukaista, että osan vapaista on käyttänyt isä. Molempien lapsieni kohdalla, kun aviomieheni on ollut osan ajasta hoitamassa heitä, lapsen ja isän suhde on syventynyt. Puolisoina olemme molemmat nähneet sen, ettei päivä kotona aina ole ihan helpoimmasta päästä ja osaamme arvostaa toisen panosta yhteisen arjen pyörittämisessä.


Lapsiperheiden etuuksien joustettava enemmän.

Lapsiperheiden etuuksien käyttöä tulee myös joustavoittaa siten, että työssäkäynti mahdollistetaan vanhempainvapaan aikana. Moni vanhempi haluaisi välillä tehdä esim. jonkin lyhyen työpätkän tai sijaisuuden vanhempainvapaan aikana esim. pitääkseen ammattitaitoa yllä tai saadakseen hieman enemmän rahaa.

Mutta jos tosiasia on, että menetät oikeuden vapaiden pitoon tai jos käyt vanhempainvapaan aikana töissä ja käteen työpäivästä jää vähemmän kuin jos

olisit kotona vanhempainvapaalla, niin ei se paljon motivoi.


Itselläni asiasta on ihan omakohtainen kokemus, kun äitiyslomalla hoidin kunnallisia luottamustoimia, mikä oli itsestään selvyys, koska minut oli vaaleilla niitä valittu hoitamaan, mutta ko. päiviltä menetin äitiyspäivärahan saaden ainoastaan minimipäivärahan, joka oli n. 20 euroa, josta vähennettiin verot. Lopulta kyseiseltä päivältä käteeni jäi huomattavasti vähemmän kuin jos vain olisin ollut kotona lapseni kanssa. Näin ei meidän järjestelmämme kuulu toimia vaan työnteon tulee aina olla kannattavaa.


Vanhempien osa-aika ja etätyömahdollisuuksia lisättävä.

Pienten lasten vanhempien osa-aika- ja etätyömahdollisuuksia tulee kaikin keinoin lisätä, jotta perheen ja työn yhdistäminen helpottuu. Työntekijöiltä odotetaan jo nyt ylipitkiä työuria ja samalla työn vaatimukset ovat lisääntyneet. Näiden vaatimusten vastapainona tarvitaan uudenlaisia ratkaisuja, jotka mahdollistavat tasapainoisen elämän eikä työntekijöitä uuvuteta nykyisillä työelämän vaatimuksilla. Haluan olla lisäämässä perheiden vapautta valita, koska jokainen perhe on erilainen ja vain he tietävät mikä on heille parasta.


Lapsiperheiden kotipalveluiden saatavuutta lisättävä.

Perheiden tulee saada tukea myös jaksamiseen ja vanhemmuuteen ajoissa. Haluan olla vaikuttamassa siihen, että lapsiperheiden kotipalveluiden saatavuutta helpotetaan, jotta vanhemmat eivät väsy. Olen nähnyt, kuinka vanhemmat neuvolasta asti yrittävät saada apua lapselleen ja jaksaakseen itse vanhempina. Olen nähnyt sen turhautumisen, toivottomuuden, kun heitä ei kuunnella tai ilmoitetaan, että esim. toimintaterapeutille on kuukausien jono.

Pahimmat tapaukset ovat tulleet työssäni vastaan, kun apua ei ole saatu ajoissa, vaikka ulkopuolisetkin ovat tehneet ilmoituksia perheen tilasta.

Ehkäisevätyö on kaikkien etu ja huomattavasti taloudellisempaa kuin hoitaa jälkikäteen pahimmassa tapauksessa niin vanhempaa kuin lasta.

Perhe on yhteiskuntamme ydin ja perheiden hyvinvointi heijastuu koko yhteiskuntaan - oikeudenmukaista onkin, ettei ketään jätetä selviytymään yksin.


Kansalais- ja vapaaehtoistoimintaa on tuettava, koska se on kansantaloudellisesti tuottavaa toimintaa ja esimerkiksi vapaaehtoistyön arvo on tutkimusten mukaan kuusinkertainen siihen sijoitettuun summaan nähden. Valtio- ja kunnat tulee velvoittaa laajentamaan eri tilojen maksutonta käyttöä.

Neuvoloiden aukioloaikoihin tarvitaan lisää joustoa, niin, että löytyisi myös ilta-aikoja ajatellen työssäkäyviä vanhempia ja heidän työnantajiaan.


Seuraa minua