Oikeudenmukainen yhteiskunta huolehtii myös niistä,
jotka eivät itse pysty huolehtimaan oikeuksistaan – luonto ja eläimet.

Eläinsuojelulakia ollaan uudistamassa vielä nykyisellä hallituskaudella. Tällä hetkellä näyttää, että uuteen lakiin jää lukuisia puutteita. Olen lapsesta asti ollut hyvin eläinrakas ja mummini luona olen pienestä asti nähnyt ja hoitanut erilaisia eläimiä. Koululaisena oli unelmieni täyttymys, että pääsin TET-harjoitteluun Suomen kennelliittoon. Rakkaudesta eläimiin kumpuaa myös luonnostaan kiinnostukseni laajemmin eläinten hyvinvointiin ja sen edistämiseen. Työssäni kihlakunnansyyttäjänä olen syyttänyt eläinsuojelurikoksista ja nähnyt lainsäädäntöön liittyvät ongelmat muun muassa eläintenpitokieltoon liittyen. Viime vuosina olen toiminut myös Kennelliiton kurinpitolautakunnassa, jonne tulee ilmoituksia rotukoirien hyvinvointiin, rekisteröintiin jne. liittyen.


Eläinten pidossa on paljon käytäntöjä, jotka aiheuttavat eläimille suoranaista kärsimystä. Haluan olla vaikuttamassa siihen, että Suomessa kielletään turkistarhaus tietyllä siirtymäajalla, samoin kuin parsinavetat ja porsimishäkit. Turkistarhaus on mielestäni epäeettistä, koska eläimiä kasvatetaan niiden lajityypillisiä ominaisuuksia vastaamattomissa olosuhteissa, mutta ymmärrän myös sen, että turkistarhaajia ja heidän työntekijöitään ei voi jättää oman onnensa nojaan kieltämällä tarhaus ilman siirtymäaikaa ja viemällä näin heidän elinkeinonsa.


Monessa maassa, muun muassa Iso-Britanniassa, Hollannissa ja Itävallassa tarhaus on kielletty laissa tai sitten lainsäädännössä on luotu niin tiukat vaatimukset eläinten hyvinvoinnille, kuten naapurimaassamme Ruotsissa, että kettujen tarhaus on taloudellisesti kannattamattomana loppunut. Haluan olla vaikuttamassa siihen, että myös Suomessa saadaan aikaiseksi turkistarhauksen kieltävä laki riittävällä siirtymäajalla. Siihen saakka on pyrittävä vaikuttamaan eläinten olosuhteisiin ja samaan ne niin hyviksi kuin mahdollista, muun muassa häkkikokoja suurentamalla ja tarjoamalla eläimille virikkeitä.

Valvontaeläinlääkäreiden oikeuksia tulee lisätä, jotta heillä on todelliset mahdollisuudet toimia eläinsuojelutilanteissa.

Valvontaeläinlääkäreiden tulee voida toimia myös asianosaista kuulematta, mikäli eläimen hyvinvointi on siinä määrin vaarantunut, että viranomaisen tulee voida toimia viipymättä. Viranomaisyhteistyötä ja tietojen vaihtoa tulee lisätä ja eläintenpitokiellon noudattamisen valvontaa kehittää, jotta sillä olisi todellisia vaikutuksia.


Ilmastonmuutos – oikeudenmukaisia rohkeita ratkaisuja nyt eikä huomenna.

Kesä 2018 oli mahtava ja lämpöä riitti varmasti melkein kaikille lomalaisille. Järvi- ja merivedet olivat ihanan lämpöisiä uida ilman saunaakin. Lehdet kirjottivat lämpöaallosta ja siitä, kuinka Suomen talvet muuttuvat Saksan talvien kaltaisiksi. llmaston lämpeneminen ihmisen toiminnan seurauksena on kuitenkin yksi aikamme suurimpia ongelmia ja yksi suurimmista maailmanlaajuisista kriiseistä. Ympäristöongelmien aiheuttamat uhat ovat valtavan suuria ja todella vaikeasti ennakoitavissa. Niiden kustannukset kasautuvat lapsiemme ja tulevien sukupolvien maksettaviksi. Meillä on vielä mahdollisuus hillitä ilmastonmuutosta. Haluan itse olla vähentämässä ilmastonmuutoksen seurauksia tulevina vuosina. Pessimisti voisi sanoa, että Suomen päästöt eivät tilannetta ratkaise, mutta me voimme vaikuttaa myös muiden maiden kehitykseen esimerkiksi kehittämällä päästöjä vähentäviä ratkaisuja.


Haluan, että ilmastonmuutoksen torjunta nostetaan esille kaikessa päätöksenteossa. Konkreettisia toimia päästövähennysvelvoitteen saavuttamiseksi on IPCC:n raportinkin mukaan lisättävä eikä aikaa ole hukattavana. Tällaisia konkreettisia toimia ovat esimerkiksi uusien puhtaiden teknologioiden ja ratkaisujen kehittäminen Suomessa. Niiden myynti kasvumarkkinoille, kuten Kiinaan ja Intiaan, joiden kehitys ratkaisee ilmastonmuutoksen suunnan. Konkreettinen toimi on myös liikenteen päästöjen minimointi. Tätä edesauttaa se, että fossiiliset polttoaineet korvataan muilla keinoin ja julkisen liikenteen palveluita kehitetään tasa-arvoisiksi työssäkäynnin mahdollistaviksi peruspalveluiksi.


Suomessa verotuksen painopistettä tulee siirtää työn ja yrittämisen verottamisesta haittojen verotukseen. Esimerkiksi muovijätettä on vähennettävä ja sen kierrätystä tehostettava, muovipakkausten verotusta kehittämällä. Muovin korvaavien materiaalien kehittämistä tulee tukea.


Seuraa minua