Kasvottomaan vihaan on puututtava

HS mielipidepalsta 2.12.2018

Vihapuhe on viime vuosina lisääntynyt internetin mahdollistaessa laajojen ihmisjoukkojen tavoittamisen helposti. Internetissä kirjoitellaan viranomaisista blogeissa ja keskustelupalstoilla täysin epäasiallisesti, jaetaan kuvia ja jopa osoitteita – materiaalia löytyy ihan laidasta laitaan. Vihapuhe ja vainoaminen tekoina kohdistuu hyvin laajaan joukkoon virkavastuulla ja työnantajan määräyksestä työtään tekeviin ihmisiin, tuomareihin, syyttäjiin, poliiseihin, lastensuojelun työntekijöihin, valvontaeläinlääkäreihin ja toimittajiin jne. Yleensä työntekijöihin, joiden työhön kytkeytyy vahvasti ihmisten elämä ja tunteet. Monesti, kuten olen itsekin työntekijänä tehnyt, vihapuheeseen suhtaudutaan ”työn haittapuolena”, vaikka näin ei kuuluisi olla. Ilmiön kasvuun ja vaikutuksiin ei ole yhteiskunnassamme joko havahduttu tai sitten suhtauduttu riittävän vakavasti.

Vihapuhe ja vainoaminen ovat kuitenkin vakavia tekoja, joihin syyllistyvien tavoitteena on ensinnäkin horjuttaa meidän kaikkien luottamusta yhteiskuntaan ja vaikeuttaa viranomaistoimintaa. Toisena tavoitteena on vaikuttaa yksittäisen työntekijän esim. syyttäjän, tuomarin, poliisin toimintaan ja ratkaisuihin, mikä on mielestäni hyvin huolestuttava ilmiö viranomaistoiminnan näkökulmasta. Yhteiskunnan ja työnantajien tulee huolehtia ihmisten työrauhasta ja turvallisuudesta - kaikkien ihmisten on saatava tehdä työnsä rauhassa ja viettää vapaa-aikansa ilman uhkia.

Lapsille ja nuorille on tärkeää, että päiväkodeissa, kerhoissa ja kouluissa on turvallista olla hoidossa ja opiskella. Kouluissa on varmistettava rauhallinen opiskelu- ja työympäristö kaikille. Koulukiusaaminen on tunnistettava ja siihen on puututtava heti. Liikenneturvallisuus tulee varmistaa jo koulurakennusten suunnitteluvaiheessa ja koulukyytien tarvearvioinnissa on painotettava koulumatkan turvallisuutta lapsillemme.

Turvallisuutta on myös kevyen liikenteen väylien, portaikkojen ja teiden riittävän hoidon varmistaminen etenkin talvella – hiekoitus, auraus, valaistus, näkemisen - ja havaitsemisen esteiden poistaminen ja liikenteellisten turvallisuusnäkökulmien huomioiminen rakennussuunnittelussa. Turvallisuusseikkojen huomioon ottaminen jo suunnitteluvaiheessa on taloudellisesti kannattavaa toimintaa ja säästöjä syntyy esimerkiksi tapaturmien vähentymisestä.

Kunnan työntekijöille on tärkeää turvata työympäristö missä pystyy työskentelemään päivittäin sen vaarantamatta terveyttä ja tulla hyväksytyksi työyhteisön jäsenenä. Perheiden kannalta on tärkeää myös taloudellinen turvallisuus ja tasapainoinen talous onkin parasta sosiaaliturvaa. Kuntalaisten kukkarolla ei voi aina käydä ja nostaa veroja menojen kattamiseksi, vaan tasapainoinen talous edellyttää vastuullisia päätöksiä ja uusia toimintatapoja järjestää palveluita. Turvallisuus on kunnallinen vetovoimatekijä, joka houkuttelee uusia asukkaita, työntekijöitä ja yrityksiä, jotka taas ovat kunnan talouskasvun edellytys. Avain on yhteistyö - ”Kaikille hyvä kunta” tehdään yhdessä.