Pienryhmä vai normiluokka?

Mäntsälän Uutiset 4.12.2018

Erityistä tukea saavien oppilaiden määrä on eripuolilla maatamme ollut kasvussa niin myös meillä Mäntsälässä. Kunnassamme onkin viime aikoina keskusteltu erityisopetuksen kehittämisestä ja lähikouluperiaatteesta, joka tarkoittaisi äärimmilleen vietynä pienluokkien purkamista ja oppilaiden siirtämistä lähikouluille. Oppilaiden siirtämisessä ei ole mitään pahaa, jos se on lapsen edun mukaista ja siihen on saatavissa riittävästi tukea, mutta jo nyt moni opettaja tekee työtänsä jaksamisen äärirajoilla.

Miten käy, jos resurssi jaetaan useammalle koululle?

Selvää on myös se, että on oppilaita, jotka eivät kerta kaikkiaan kykene opiskelemaan isossa ryhmässä, vaan tarvitsevat enemmän tukea ja pienemmän luokan keskittyäkseen. Pienryhmäopiskelu on näille lapsille myös tärkeä kuntoutusmuoto.

Viime keväänä Yle teki kyselyn vanhemmille ja opettajille siitä, miten erityisopetus toimii ja saavatko lapset riittävästi tukea kouluissa. Kyselyyn vastanneista vanhemmista ja opettajista suurin osa piti koulujen tilannetta huonona,

kun erityisluokkia ja pienryhmiä oli lopetettu ja tukea tarvitsevat lapset oli siirretty tavallisille luokille. Kyselystä ilmeni, että tuki oli integraation myötä kutistunut lähes olemattomiin ja ettei osa lapsista ollut isoissa ryhmissä pysynyt opetuksen mukana. 

Luokkaan integroitu oppilas tarvitsee mukanaan usein myös jatkuvan avustavan henkilöstön tuen tai jopa erityisopettajan antaman samanaikaisopetuksen. Näin ollen integraatio vaatii todennäköisesti huomattavia lisäresursseja onnistuakseen. Toisaalta lapsen edun mukaista ei ole se, että pienluokkaa käynyt oppilas, sieltä kavereita saanut ja omaan luokkaan tottunut lapsi repäistäisiin kesken kaiken lähikouluun, jota ei kenties ole käynyt päivääkään. Hän joutuu vieraaseen ympäristöön, jossa häneltä puuttuu todennäköisesti vertaisryhmä ja hän saattaa kokea huonommuutta jne., mikä taas altistaa esim. kiusaamiselle ja pahimmassa tapauksessa syrjäytymiselle. Juuri tämä onkin hyvin ajankohtainen yhteiskunnallinen haaste ja nuorten syrjäytymisen estäminen on noussut yhdeksi keskeiseksi tavoitteeksi ja nimenomaan syrjäytymiskehitykseen on koulutuksella suuri merkitys.

Asiaa on todella syytä päätöksentekijöiden harkita ja muualla integraatiosta satuja kokemuksia kuunnella samoin kuin opettajia ja lasten huoltajia, jotta saamme yhdessä luotua parhaan mallin Mäntsälään. Integraatio voi olla hyvä vaihtoehto joillekin oppilaille, mutta ei kategorisesti kaikille.