Valvonta petti - vanhustenhuollon ongelmat härskejä

Mielipidekirjoitus, 4.2.2019

Vanhuspalveluiden vuosia jatkuneet ongelmat ovat häpeäksi yhteiskunnallemme. Ongelmat tulee ratkoa mahdollisimman nopeasti, jotta vanhuksien oikeus hyvään hoitoon ja hoivaan toteutuu asuinpaikasta riippumatta.


Selvää on, että hyvä hoito edellyttää riittävää määrää koulutettua hoitohenkilökuntaa. Miten varmistamme jatkossa riittävän määrän hoitohenkilöstöä, jotta takaamme hyvän hoivan vanhuksille? Onko ratkaisu niin helppo, että vanhuspalvelulakiin tehtäisiin vain kirjaus minimi henkilöstömitoituksesta?

Mielestäni asia ei ole niin yksioikoinen. Henkilöstömitoituksen tarve on riippuvainen asiakkaiden hoitoisuudesta - osa vanhuksista tarvitsee enemmän hoitoa ja toiset taas vähemmän, joten mikä olisi se lakiin tehtävä minimikirjaus? Itse näen, että ennemminkin kuntien tulisi määritellä hoitajien minimimäärät laitoskohtaisiin sopimuksiin, jolloin rajallinen resurssi saataisiin jaettua oikein. Tämä on entistäkin tärkeämpää, kun vanhusten määrä tulevina vuosina nousee. Jokaiselle vanhukselle tulee turvata tarpeenmukainen hoito ja arvokas vanhuus. Vanhustenhoidonyksiköillä palvelun tuottajina ja työnantajina on vastuu siitä, että henkilöstömäärä on riittävä hyvän hoidon toteuttamiseksi ja myös sen henkilöstön hyvinvoinnin kannalta.

Vanhustenhoidonyksiköiden toiminnalle tulee asettaa tarkat laatukriteerit, joiden toteutumista tehokkaasti valvotaan. Kriteerinä ei voi olla vain hinta, se ei ole eettisesti oikein. Sopimusehtojen laiminlyönneistä langetettavien sanktioiden tulee olla tuntuvia. Valvontaa on se, että sopimusrikkomuksesta seuraa sopimuksen irtisanominen tai että palveluntilaaja ei maksa toiminnasta, jos laatu ei vastaa sovittua. Mikäli taas työvuorolistoihin on kirjattu ns. haamuhenkilöitä, niin silloin on mielestäni kysymys rikoksesta – se on petos ja asia tulee saattaa poliisin tutkittavaksi. Henkilöstöä on tuettava kertomaan laitosten ongelmista ja painostustoimet henkilöstön sanaisen arkun sulkemiseksi on sanktioitava. Valvonta ei voi olla vain omaisten käsissä.