Siirry suoraan sisältöön

Pihla

Keto-Huovinen

kansanedustaja, aluesyyttäjä, varatuomari

”Oikeudenmukainen yhteiskunta pitää huolta
vauvasta vaariin, on turvallinen, nojautuu osaamiseen, koulutukseen ja yrittämiseen, eläimiä ja ympäristöä unohtamatta.”

Minulle tärkeät teemat

Osaaminen ja koulutus

Tarkoittaa minulle tulevaisuutta ja sitä, että jokaisella on tasa-arvoiset mahdollisuudet tavoitella unelmiaan lähtökohdistaan riippumatta.

Tasa-arvo

Tarkoittaa minulle yhtäläisia oikeuksia ja mahdollisuuksia esimerkiksi koulutukseen, työ- tai perhe-elämään tai harrastuksiin.

Turvallisuus

Tarkoittaa itselleni perhettä ja mahdollisuuksia vaikuttaa omaan elämääni. Se tarkoittaa minulle sekä ulkoista- että sisäistä turvallisuutta.

Välittäminen

Tarkoittaa minulle sitä, että oikeudenmukaisessa yhteiskunnassa pidämme huolta vauvasta vaariin, eläimiä ja luontoa unohtamatta.

Työnteko ja yrittäminen

Tarkoittaa minulle unelmien toteuttamista ja mahdollisuuksien luomista, jotta meillä on myös jatkossa hyvinvointiyhteiskunta, joka huolehtii myös heikoimmista.

Facebook Posts

4 days ago

Pihla Keto-Huovinen
Matka jatkui tänään Krannin tilalle, jossa söimme mielettömän hyvän lähiruoka-lounaan. Tila on ollut vuodesta 2018 asti luomutila. Se myös työllistää paikallisia Nurmijärvellä ja tekee tiivistä yhteistyötä naapuriviljelijöiden kanssa. Yhteistyössä on voimaa!Keskustelimme Olli ja Anne Lukkarisen kanssa siitä, kuinka Suomessa on vielä paljon hyödyntämätöntä potentiaalia luomuviljelyn suhteen. Myös luomuviljelijät tarvitsevat monipuolista osaamista, jotta tuottavuutta vahvistetaan. Hyvällä markkinoinnilla voitaisiin myös parantaa vientiä Suomesta maailmalle. Opin myös vierailun aikana, että samoin kuin viineissä, myös kaurahiutaleissa on eroja!🌾 See MoreSee Less
View on Facebook

4 days ago

Pihla Keto-Huovinen
Ilo vierailla MTK-Uusimaan ja SLC Nylandin matkassa uusmaalaisten tuottajien luona. Ensimmäisenä olimme tutustumassa Jonnaksen tilalla Anna ja Markus Nyholmin luona. Keskusteluissa nousi esiin viljelyn merkitys huoltovarmuustekijänä. Me tarvitsemme kotimaista tuotantoa, joka edellyttää myös tulevaisuuden maanviljelijöiden osaamisen turvaamista. Koska tilat usein periytyvät sukupolvelta toiselle, pitäisi meidän päättäjinä helpottaa byrokratiaa.Kiitos Anna ja Markus vierailusta!🌱 See MoreSee Less
View on Facebook

1 week ago

Pihla Keto-Huovinen
Mahtavia koirauutisia: kotikuntani Mäntsälä on saanut Kennelliiton tunnustuksen Suomen koiraystävällisimpänä kuntana!🐶Mäntsälä saa kiitosta erittäin koiraystävällisenä ja koirapalvelumyönteisenä kuntana, jossa osataan helpottaa koiranomistajien arkea. Suomessa on arvioiden noin 800 000 koiraa, joten koiraystävällisyys vaikuttaa monen suomalaisen arkeen.Mäntsälässä on runsaasti tiloja koiraharrastajien käyttöön ja monipuoliset ulkoilumahdollisuudet, ja ulkoilureittien varsilla on huolehdittu roska-astioiden riittävyydestä. Myös koulutus- ja harjoitushalleja on kunnassa pian kaksi. Lisäksi Mäntsälästä löytyy merkittävä koirapalveluiden keskittymä ja aktiivinen koiraharrastuskerho sekä kennel- ja metsästysseura.Voin itsekin allekirjoittaa tunnustuksen, sillä Mäntsälä vakuutti aikoinaan minutkin kahden tanskandoggin omistajalle sopivana asuinpaikkana. Tunnustus on paitsi hieno markkinavaltti Mäntsälälle, myös ansaittu kiitos kunnan ja koiraväen tekemästä aktiivisesta työstä koiraystävällisyyden puolesta. Kiitos vielä minunkin puolesta kaikille toimijoille!Linkki tiedotteeseen:www.sttinfo.fi/tiedote/suomen-kennelliitto-palkitsi-mantsalan-suomen-koiraystavallisimpana-kuntan… See MoreSee Less
View on Facebook

2 weeks ago

Pihla Keto-Huovinen
Sairastumiseni vuoksi en päässyt tänään pitämään puheenvuoroani täysistuntoon, jossa käsiteltiin hallituksen tiedonantoa yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä suomalaisessa yhteiskunnassa. Tässä puheeni, jonka olisin täysistunnossa pitänyt:Arvoisa puhemies, Suomessa perustuslaki takaa jokaiselle ihmiselle yhdenvertaisuuden riippumatta henkilön ominaisuuksista taikka kuulumisesta tiettyyn ryhmään tai vähemmistöön. Perustuslakimme myös kieltää yksiselitteisesti syrjinnän. Syrjintä sukupuolen perusteella kielletään tasa-arvolaissa, kun taas yhdenvertaisuuslaissa syrjintä kielletään muiden henkilöön liittyvien syiden perusteella. Syrjintä voi myös täyttää rikoslaissa määritellyn rikoksen tunnusmerkistön.Kansallisen lainsäädäntömme, Suomea velvoittavien ihmisoikeussopimusten ja EU-oikeuden muodostama, yhdenvertaisuuden takaava oikeudellinen kokonaisuus on vahva. Lainkirjaimet eivät kuitenkaan yksinään riitä, jolleivat ne realisoidu käytäntöinä, tekoina ja asenteiden muuttumisella. Se, että jokin asia on laissa kielletty, ei poista sitä tosiasiaa, että osalle suomalaisista ja Suomessa asuvista rasismi ja syrjintä on arkipäivää. Meidän kaikkien etu, niin ihmisten kuin yritysten, on kuitenkin se, että kaikki kokevat suomalaisen yhteiskunnan turvalliseksi riippumatta omasta taustaan. Arvoisa puhemies, Kesällä käyty keskustelu rasismista oli suomalaiselle yhteiskunnalle kipeä, mutta sitäkin tarpeellisempi peiliin katsomisen paikka. Me emme voi kantaa hartioillamme ylpeänä maailman onnellisimman maan viittaa, samalla kun lähes 40 prosenttia ulkomaalaistaustaisista aikuisista raportoi kokeneensa syrjintää etnisen taustansa vuoksi viimeisen vuoden aikana. Samalla, kun kouluterveyskyselyn mukaan ulkomaalaistaustaisista kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisista lapsista yli 40 prosenttia on kokenut syrjivää kiusaamista vuoden aikana. Samalla, kun Suomi on EU:n toiseksi väkivaltaisin maa naiselle.On siis välttämätöntä, että hallitus sitoutuu määrätietoisesti yhdenvertaisuustyöhön ja sen jokainen ministeri irtisanoutuu yksiselitteisesti rasismista. Valtioneuvoston tiedonanto on tässä työssä tärkeä ensi askel. Tiedonannossa asetetaan 23 konkreettista toimenpidettä yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden parantamiseksi. Pidän tärkeänä, että toimenpideohjelman laadinta, koordinaatio ja seuranta kiinnitetään valtioneuvoston kansliaan pääministerin alaisuuteen, ja sille varataan tarvittavat resurssit. Arvoisa puhemies, Kuten mikään lakikaan, myöskään tämä valtioneuvoston tiedonanto ei yhdessä yössä poista rasismia, epätasa-arvoa ja syrjintää suomalaisesta yhteiskunnasta. Mitään ihmelääkettä yhdenvertaisuuden saavuttamiseksi ei ole, vaan tarvitaan pitkäjänteistä työtä yhdessä. Yhdessä yli puoluerajojen, yli hallitus-oppositiorajojen, yhdessä kansalaisyhteiskunnan ja toinen toisemme kanssa. On aika rakentaa, ei hajottaa.Me kokoomuksessa olemme sitoutuneet Orpon hallituksen toimenpideohjelman jalkauttamiseen. Toimenpideohjelman ja tiedonannon sisältöjen ytimessä on kokoomuksenkin keskeisimpiä arvoja: vapaus olla olemassa omana itsenään, juuri sellaisena kuin on.Tehdään yhdessä työtä sen eteen, että lapsemme ja tulevat sukupolvet voivat kasvaa yhteiskunnassa, jossa ei ole rasismia, ahdistelua, maalittamista tai sukupuoleen perustuvaa syrjintää, vaan jokainen voi tuntea olevansa yhtä arvokas. Varmistetaan yhdessä, että Suomi on maailman turvallisin ja onnellisin maa kaikille! See MoreSee Less
View on Facebook

2 weeks ago

Pihla Keto-Huovinen
Hyvää yrittäjän päivää!On huikeaa, että joku uskaltaa tehdä unelmistaan totta ryhtymällä yrittäjäksi ja parhaassa tapauksessa työllistää useamman muunkin. Iloitaan näistä onnistumisista ja mahdollistetaan myös uusi alku, jos yrittämisen riskit realisoituvat pahimmalla mahdollisella tavalla. Näin varmistamme, että Suomeen syntyy kipeästi tarvitsemaamme kasvua ja uusia innovaatioita sekä huikeita menestystarinoita — kuten Nokia ja Rovio, joista Suomi tunnetaan. Orpon hallituksen tavoitteena on parantaa yrittämisen edellytyksiä niin, että yhä useampi yritys uskaltaa työllistää ja kasvaa. Tavoitteena on myös purkaa turhaa byrokratiaa — 300 yrityksiä ja kansalaisia haittaavaa normia vähemmän tämän kauden aikana. Nyt on aika kääriä hihat ja aloittaa työt.Kaikille yrittäjille tsemppiä, voimia, rohkeutta ja terveyttä❤️ — teette upeaa työtä! #yrittäjyys #suomenyrittäjät #suomenyrittäjänaiset #yrittäjät See MoreSee Less
View on Facebook

4 weeks ago

Pihla Keto-Huovinen
Tänään kävin vierailulla Lähiapteekki Järvenpäässä. Kävimme arvokasta keskustelua apteekkari Teemu Kivijärven kanssa apteekkialan kehittämisestä ja hallitusohjelman kirjauksista.On tärkeää nähdä apteekit osana terveydenhuoltojärjestelmäämme, koska apteekit tavoittavat suuren joukon suomalaisia, muun muassa säännöllisesti reseptilääkkeitä käyttävät. Tiesitkö, että apteekit säästävät muiden sote-palveluiden resursseja ja kuluja merkittävästi, lähes miljardi euroa vuodessa?Onkin tärkeää huolehtia maan kattavasta apteekkiverkostosta. 👍Hallitusohjelmaan on kirjattu myös, että ne lainsäädännön kohdat, jotka nykyisellään rajoittavat apteekkien toiminnan laajenemista esimerkiksi rokotuksiin tai muihin matalan kynnyksen terveyspalveluihin, selvitetään, jotta voimme hyödyntää apteekkien henkilöstön osaamista entistä enemmän osana sosiaali- ja terveydenhuoltoa.#apteekki #lähiapteekkijärvenpää #järvenpää #keskiuusimaa #apteekkariliitto See MoreSee Less
View on Facebook